Bàsic i de maneig

L’objectiu d’aquest mòdul serà donar uns coneixements bàsics i necessaris pel desenvolupament de l’activitat. Homogeneïtzar el grup classe i així partir d’una mateixa base de coneixements, per a poder cursar el mòduls específics.

Constarà de 52 hores de formació terico-pràctica i 24 hores de pràctiques de maneig. Aquest mòdul és cursarà bàsicament a Moià, excepte les pràctiques de maneig, que es faràn a les quatre finques col.laboradores.

Els continguts del mòdul Bàsic seràn:

MÒDUL 1Mòdul bàsic
Justificació i situació actual
Tipus d’animals
Morfologia
Tria d’un animal
Alimentació / Dentista
Cures bàsics i necessitats
Manteniment de cascs
Allotjament
Cria i reproducció
Benestar animal, legalitats i transport
MÒDUL 2Mòdul maneig
Races i animals
Guarniments bàsics
Aprenentatge, ensinistrament
Tècniques de maneig i seguretat
Durada: 52 hores (Bàsic) i 24h (Pràctiques de maneig)
Calendari: Bàsic i maneig: del 23 al 27 de gener,
i del 30 de gener al 3 de febrer
Pràctiques de maneig: 6, 7, 8, 13, 14, 15 de febrer