Bosc

En diversos llocs d’Europa, la tracció animal, mai ha deixat de ser una opció per a realitzar algunes feines forestals. La seva utilització es pot valorar i recomanar en diverses situacions:

(1)parcel·les petites o quan falta el camí d’accés;
(2)parcel·les forestals massa espesses o no aclarides on l’ús de maquinària causaria un impacte excessiu;
(3)parcel·les de relleu abrupte o rocós on les màquinestenen
més dificultat per maniobrar que l’animal;
(4)aiguamolls, boscos de ribera o espais amb alguna figura de protecció ambiental, procurant que les intervencions causin els menors danys possibles;
(5)boscos i parcs periurbans on l’ocupació de maquinària pesada pot ser malentesa pel públic mentre que l’animal és valorat i on, a més, l’ús d’animals pot limitar el dany sobre gespes, senders o parterres.

Durada: 30 hores
Calendari: 17, 18 i 19 de març
29 i 30 d’abril
Temari: Tipus de guarniments
Feines que poden realitzar
Planificació i equip
Diverses situacions reals
Combinació TA i maquinària
Tir directe
Tir indirecte, politges
Economia