Horta i extensius

L’horta amb Tracció Animal Moderna es va mostrant com un exemple viable d’activitat al nostre país, sobretot en finques d’unes 2-4 Ha, i vinculada a la venta directa i de proximitat. Al nostre país es basa especialment en les maneres de fer tradicionals, amb una clara influència de l’Horta Valenciana (cultiu en cavallons mitjançant forcat, reg a manta,…) que s’adapten a sistemes més moderns, com per exemple, el reg gota a gota.

A Europa trobem una gran varietat de sistemes, tant dels que treballen
una filera de cultiu cada cop, com els que en fan vàries en una passada. També s’estan provant els bancals permanents treballats amb maquinària que permet fer vàries files de cultiu, dins i fora dels hivernacles. Al tractar-se sovint de terrenys molt treballats i d’una extensió moderada, no és estrany trobar que a més de cavalls, s’utilitzen rucs de mida gran i mitjana.

Durada: 30 hores
Calendari: 3, 4 i 5 de març
15 i 16 d’abril
Temari: Tipus de guarniments
Tipus d’eines: Cultivadors, pala de tumbar, forcat, llibre, aplanadores, fingers, planet,…
Feines que poden realitzar
Planificació i calendari
Àngles de treball
Itinerari tècnic

Treball a parell
“Extensius”
Segadora
Rampi
Sembradores
Avant-trains

Aquest mòdul tindrà una durada de 30 hores, bàsicament pràctiques i en finques que treballen habitualment amb Tracció Animal Moderna.

Podrem veure i aprendre els diversos mètodes de treball, organització de totes les feines que podem fer amb els animals, quins tipus d’eines i guarniments necessitarem, i com ajustar tant eines com guarniments en cada situació per al bon desenvolupament de les tasques, amb comoditat, benestar animal i seguretat.