Transport

L’ús de la Tracció Animal Moderna en entorns urbans fa temps que és present en països del centre i nord d’Europa, degut principalment a la reducció d’emissions de gasos contaminants i que genera una major complicitat amb les comunitats. En molts casos, també resulta competitiva des del punt de vista econòmic, amb una menor inversió inicial i uns menors costos de manteniment si se’n fa un ús més polivalent. Els usos més freqüents són:(1)transport de persones, incloent el transport escolar; (2)recollida de residus: vidre, paper, cartró, escombraries domèstiques;(3)neteja i manteniment de platges; (4)manteniment d’espais verds o carreteres: escombrar, regar, recollir fulles, tallar la gespa…; (5)tasques de vigilància: brigada eqüestre, eco-guàrdies.

Durada: 20 hores
Calendari: 18, 19, 25 i 26 de febrer
Temari: Usos agrícoles
Usos urbans
Usos extra-urbans
Tipus de carruatjes
Tipus de trineus
A parell o reata
Guarniments específics
Pràctiques