Vinya

En l’àmbit de la vinya, la Tracció Animal Moderna està tenint un paper destacat i de replantejament de ritmes i maneres d’actuar sobre els cultius. Diversos cellers aposten per la tracció animal per la seva capacitat de treball en feixes en pendents importants o de difícil accés a maquinària, així com pel poc impacte sobre el sòl: airejant-lo, facilitant la penetració de l’aigua i augmentant-ne les reserves. D’altra banda, intensifica i valoritza el terroir, tan valorat en el sector vitivinícola.
És un recurs molt més acurat i precís en vinyes antigues, que en poc temps visualitza els resultats en vigor i sanitat, tant dels ceps com del sòl.
En vinyes joves, o projectes ja enfocats a treballar amb els animals, és un recurs molt rentable econòmicament, sostenible, respectuós i eficaç. Ens fa canviar els ritmes, estar pendents dels cultius i fer les actuacions quan són necessàries, adaptant-nos nosaltres a les seves necessitats, i no al revés.
A Catalunya actualment es treballen aproximadament unes 40 hectàrees de vinya amb tracció animal, repartides entre el Penedès i el Priorat majoritàriament.

Durada: 30 hores
Calendari: 10, 11 i 12 de març
22 i 23 d’abril
Temari: Tipus de guarniments
Tipus d’eines: pala de tumbar, “borratxo”, canadenca, cultivador, finger, aplanadores, segadores, …
Feines que poden realitzar
Planificació i calendari
Itinerari tècnic
Economia