Página de inicio

Primera edició 2023

Ens fa molta il·lusió poder iniciar la primera edició de l’Escola!!!

Mòduls


Mòdul Bàsic:

Donar uns coneixements bàsics i necessaris pel desenvolupament de l’activitat. Homogeneïtzar el grup classe i així partir d’una mateixa base de coneixements. 

Mòdul Transport:

Diversos tipus de carros, mètodes de transport i les seves possibles aplicacions, tan agrícoles com urbanes.

Mòdul Horta i Extensius:

Aprendrem les diferents tècniques, eines i aplicacions de la tracció animal en horta i extensius.

Mòdul Vinya:

Abordarem les feines que podem fer, amb quines eines, les estacions del any i planificació per a gestionar una vinya amb els animals.

Mòdul Bosc:

El desembosc és una gran hàbit per a desenvolupar-hi la TA. Veure’m quines feines podem fer, de quina manera, planificació i opcions.

Pràctiques a finca:

Experimentar el dia a dia d’una finca que utilitza la Tracció animal Moderna. Posar en pràctica conceptes apresos en els mòduls teòrics i pràctics, en situacions reals. 

agafa experiència amb les nostres

Pràctiques a finca


24h

de maneig

96h

de pràctiques a finca

12

finques que treballen amb tracció animal moderna

8

experts en tracció animal

Per què apostem per la Tracció Animal Moderna

A qui va dirigit? 

Aquesta formació va dirigida principalment a aquelles persones que volen incloure la tracció animal moderna a un projecte ja existent o de nova formació, amb un enfoc agroecològic. També a aquelles que busquen feina, com a prestador de serveis en TA moderna en els diversos sectors.  

Els tipus de competències que guien el nostre pla formatiu són: 

1) Formació dirigida al desenvolupament de les competències qualitatives de l’ús de la tracció animal moderna, en les seves àrees de desenvolupament.  

2) Formació dirigida al desenvolupament de competències i coneixements tècnics específics amb l’objectiu de millorar les aptituds per al desenvolupament de la tracció animal moderna. 

L’ESCOLA DE TRACCIÓ ANIMAL MODERNA ÉS UN PROJECTE DE:

Col·laboradors: